Kunnskapsdepartementet

Markussen-utvalet overleverer sin rapport om korleis ein kan leggje betre til rette for livslang læring

1.056 views
4. juni 2019